Persovuses
Contacta con nosotros
Contacta'ns

93 775 40 99

Objectius

"Les grans ments tenen objectius, les altres desitjos."
Washington Irving

01

Obrir la societat a la realitat de les persones, fomentada en principis democràtics i digualtat de drets per a tots i totes, sense discriminació per raons de raça, origen, categoria social, gènere o orientació sexual i religió.

02

Participar a la promoció del civisme, el respecte i el diàleg.

03

Sensibilització de lopinió pública, trencant estereotips i defensant la dignitat de les persones socialment vulnerables o en situació dexclusió social.

04

Minimitzar l'exclusió social de les persones vulnerables per raons i privacions econòmiques (ingressos insuficients, inseguretat a la feina, aturats, manca d'accés a recursos, etc...).

05

Minimitzar l'exclusió social de les persones vulnerables per privacions socials: la ruptura dels llaços socials i familiars, font de capital social i mecanismes de solidaritat orgànica i comunitària. Marginació social. Alteracions dels comportaments socials. Manca de participació en les activitats socials i polítiques. Deteriorament de la salut.

06

Proporcionar assistència i ajuda personal als qui han realitzat una conducta constitutiva de delicte, que es trobin en llibertat, estant pendent d'enjudiciament o n'han estat condemnades i/o privades.

07

La recuperació i la reinserció a la societat d'aquestes persones, generant en els individus l'habilitat, la competència, el sentit de dignitat i la integritat necessàries per restituir-ne l'autoestima.

08

Reduir la reincidència criminal mitjançant la provisió als delinqüents d'eines per al desenvolupament de les seves aptituds, incloent-hi l'alfabeticació per als qui la necessitin, de manera que puguin tornar a la societat i contribuir-hi com a membres responsables.

09

Prevenir i combatre l‟exclusió social per raons de gènere. Informar i combatre la violència de gènere.

10

Desenvolupar les activitats per a la integració social dels immigrants a la nostra comunitat.

11

Fomentar la divulgació de campanyes per la interculturalitat, respecte i integració a la cultura catalana i de l'estat espanyol i viceversa, amb les seves cultures respectives (islàmica, llatina, africana, asiàtica, etc...).

12

Suport emocional per enfrontar-se al procés dadaptació cultural.

13

Socialització de la comunitat en general, de la realitat dels immigrants.

14

Assessorament, suport i informació per a la gestió del permís i la residència legal.

15

Facilitar la recerca de feina legal a la població immigrant, ser intermediaris per evitar l'explotació, col·laborant i donant suport a la reinserció social i laboral.

16

Ajudar els immigrants per a la convalidació de títols acadèmics.

17

Promoure el respecte de l'homosexualitat, la bisexualitat i la transsexualitat en tots els àmbits de la societat; i treballar per aconseguir la igualtat de drets i obligacions dels LGTBQ+.

18

Garantir el dret a la diferència, lluitar contra la discriminació i defensar el fet homosexual, bisexual i transsexual.

19

Informar sobre el fet homosexual, bisexual i transsexual.

20

Informar sobre la prevenció de la SIDA/VIH i d'altres malalties de transmissió sexual (MTS), amb un èmfasi especial en l'hepatitis, derivació al sistema sanitari català.

21

Proporcionar suport i informació a les persones seropositives ia les persones que han desenvolupat aquesta malaltia.

22

Donar una preparació adequada per a la vida sexual i afectiva, que protegeix contra l'abús, la coerció, l'embaràs no planificat i les malalties de transmissió sexual.

23

Treballar per a la prevenció, detecció i actuació davant del Bullying.

24

Prevenció, sensibilització i Lluita contra l'assetjament a les xarxes socials.

25

Abordar les problemàtiques de salut mental i la importància de la prevenció.

26

Proporcionar informació, orientació i suport a les persones amb problemes de salut mental i als familiars.

27

Contribuir a la normalització de la situació de les persones amb problemes de salut mental i dels seus familiars, sensibilització de la comunitat de les problemàtiques derivades daquesta malaltia.

28

Promoure i cuidar els drets socials i civils de les persones amb problemes de salut mental i dels seus familiars.

29

Continuar potenciant els horts urbans i altres mesures per a la sensibilització del tema ecològic i mediambiental.

30

Elaboració de projectes d'acció social i de cooperació internacional.

31

Fomentar l'associacionalisme, potenciar el voluntariat i treballar amb altres entitats de la mateixa naturalesa, a banda de sindicats, partits polítics i d'altres ONG.

32

Participar de manera activa en fòrums locals, comarcals, provincials, autonòmics, estatals i internacionals relacionats amb el tema de l'exclusió social.

33

Traduccions de textos per a la difusió dinformació dirigida a persones socialment vulnerables o en situació dexclusió social, així com la creació duna pàgina web i edició de publicacions.