Persovuses
Contacta con nosotros
Contacta'ns

93 775 40 99

Qui som

“Res és més intens que el terror de perdre la identitat.”
Alejandra Pizarnik

TRANSPARÈNCIA

En aquest apartat del web nostra entitat posa a disposició del visitant tota la informació necessària derivada del compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

ORGANITZACIÓ

L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’associació. La Junta de Directiva regeix, administra i representa l’associació. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General. Està formada per:

1

el President:

Sr. Sergi Mercadé i Andreu

2

la Vicepresidenta:

Sra. Clara Mireia Cancer i Mercadé

3

el Secretari:

Sr. Raúl Sanz Serrano

4

el Tresorer:

Sr. Esteve Mateo i Mercadé

5

la Vocal:

Sra. Rosa Mercadé i Gumà

L’entitat està constituïda per assessories, serveis, comissions i grups de treball, coordinador per un/a director/a, per facilitar i assolir el compliment dels objectius i metes de l’associació.

Oficina de Persovuses

Estatuts

Els estatuts són aquella norma, acordada pels socis i els fundadors, que regula el funcionament de l'associació. Les seves funcions fonamentals, entre d'altres, són les següents:

  • Regular el funcionament de l’entitat davant de tercers (normes per a la presa de decisions, representants, etc.)
  • Regular els drets i les obligacions dels membres i les relacions entre aquests.

Registres

Entidad inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña con el número 46719, grupo 2, sección 1ª, (15/12/2011).

El règim jurídic que regeix l'entitat està regulat per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març).

Memòria històrica

Memòria d'activitats

Reglament intern

Codi ètic

Memòria econòmica

Entitat membre de...

El Círcol
Centre de Serveis a les Entitats de Martorell d'ençà Febrer 2019.

AMB EL SUPORT ECONÒMIC DE...

AMB LA COL·LABORACIÓ DE...